Bestyrelsen i Det Røde Pakhus

Formand

Hanne Hjortsberg

kasserer

Bent Balsby

Næstformand

Gunner Hansen

Medlem

Henning Jensen

Medlem

Lone Gullmajkommunes repræsentant

Mette Agentoft

Havnens repræsentant

Morten Christensen

suppleant

Anders Sørig

suppleant

Karl Erik Svare